Десет проекта ще получат финансиране по новата програма „Общински младежки грант“

Десет проектни предложения ще получат финансиране по новата програма „Общински младежки грант“, изпълнявана от Община Бургас, като част от инициативите по повод Европейската година на младежта` 2022. Одобрените проекти трябва да се реализират до 31 октомври 2022 г., а целта на програмата е подкрепа на проекти на неформални младежки групи и граждански организации, които искат да помагат за развитието на младежката екосистема в морския град.

В пилотната програма участваха общо 24 проектни предложения, които бяха оценявани от жури по няколко основни критерия – добавена стойност от реализирането на инициативата или решаването на проблем на конкретна общност (адекватно представяне на проблема и постигане на желаните резултати), въвличане на местната общност (възможност за участие на повече млади хора; изгражда партньорства между младите, местния бизнес и институциите; ангажира институциите в решаването на адресираната проблематика) и новаторство (иновативен начин за решаване на проблем или намиране на решения по въпроси, касаещи младежта).

Предложенията бяха разгледани от компетентно жури в състав: председателят на Общински съвет Бургас проф. Севдалина Турманова, основателят на „5 км Рън“ Георги Станоилов, журналистът Лалка Кипрова – представител на „Дарик радио“ – Бургас, председателят на КРИБ Бургас Павлин Иванов и Габриела Славова – началник общински отдел „Превенции и младежки политики“.

Одобрените предложения са свързани с вдъхновяване на екологичен начин на живот и култура сред бъдещето поколение, насърчаване на креативността и изявата на младежите, развиване на уменията на бъдещето и предлагане на ценни знания. Тематиките са обвързани със сферите астрономия, география, предприемачество, зелени политики и екология, култура и изкуство, геймърство, благотворителност чрез спорт и музика.

Сред оценените проекти са тези на ученическите съвети на НЕГ „Гьоте“, на ОУ „Христо Ботев“ – Долно Езерово, ПГМЕЕ Бургас, студентски съвет на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Сдружение „Астрономическо училище Бургас“, СНЦ „Български географски портал – Географ БГ“, Сдружение „Отворено пространство Бургас“, Колектив „Денс Фрейм“. Проектите следва да бъдат реализирани в Бургас до 31 октомври.

* В прикачения отдолу файл можете да се запознаете с резултатите и класирането на проектните предложения

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email