ДГ „Калинка“ стартира работа по проекта „Споделено щастие“

С идеята да се даде пулс за социален живот чрез разбиране на другите, ДГ „Калинка“ започна реализацията на проект „Споделено щастие“, залагащ на позитивно отношение към всички и развитие на културната идентичност на децата, като ключ към разбирателството между хората.

Проект „Споделено щастие“ ще осигури и реализира мерки за ранен и равен достъп до предучилищно образование на децата от малцинствени групи, чрез провеждане на интегрирани дейности за преодоляване на възможните бариери, с които семействата се сблъскват. Целевата група обхваща 85 деца от 3 до 7-годишна възраст. Продължителността на проекта е 10 месеца.

В рамките на проекта ще бъде предоставена интегрирана подкрепа, която ще подобри достъпа до качествено образование на децата в социално уязвимо положение.

Клуб „Взаимопомощ“ и „Доброта“ ще оказват социална подкрепа на деца чрез благотворителни инициативи, в които децата ще са в ролята на доброволци и добротворци. Продължение на идеята за интегрирана подкрепа е предоставянето на образователна в клубовете „Изненада“, „Кулинарна магия“, „Танцувай с мен“ и „Ритъм“, в които ръцете ще творят красота от всеки материал, хранителен продукт, движение, звук, а сърцето ще проявява толерантност и уважение.

Чрез планираните дейности ще се подобрят условията на приемащата образователна среда, а празничните изяви във „Весел зодиак“ и „Игротека“, също ще са част от дейностите.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email