Да отбележим Деня на Европа дигитално предлагат от Младежкия международен център в Бургас

Да отбележим Деня на Европа дигитално предлагат от Младежкия международен център в Бургас. Екипът е подготвил виртуална изложба, която представя художествени фотографии на всички столици на държавите – членки на ЕС, както и интересни факти, свързани с тяхната история и архитектура. По стените на галерията са изписани думите от „Одата на радостта“, с опция за активиране на безсмъртната музика на Бетовен.

Ето и инструкции за навигация във виртуалната галерия:

1. Обиколка по предварително начертан маршрут чрез бутони за навигация, отбелязани на екрана.

2. Свободно движение из виртуалната галерия

Навигирайте свободно с помощта на мишката или тъчпада. Чрез задържане и приплъзване на десен бутон променяте ъгъла на видимост. Кликвайки на определено място с иконката обувки, се придвижвате във виртуалната галерия. Бихте могли да използвате и следните клавиши от клавиатурата:

“Q” – завъртане обратно на часовниковата стрелка
“W” – придвижване напред
“E” – завъртане по часовниковата стрелка
“A” – придвижване наляво
“S” – придвижване назад
“D” – придвижване надясно

Когато кликвате върху конкретна фотография, автоматично позиционирате ъгъла на видимост и имате възможност да прочетете любопитна информация за съответната столица.

Изложбата е достъпна тук

Приятно гледане!

* Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център – Бургас“ се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email