Данните на Търговския и на Имотния регистър – от 27 юли чрез новия портал на Агенция по вписванията

От понеделник, 27 юли, сайтовете на Търговския и на Имотния регистър вече няма да бъдат достъпни. Базите данни на двата регистъра ще са с общ вход – новият портал на Агенцията по вписванията (АВ). Сайтовете им са обединени за удобство на потребителите. Регистрите обаче все още не са: през Търговския регистър може да се направи справка за дадено дружество, като се видят сканираните документи, а в Имотния регистър срещу ЕИК на дружеството излизат всичките му имоти. От агенцията определят тази интеграция като много начална и уточняват, че за да се задълбочи, са необходими законодателни промени.

Това е първата подобна актуализация на системите на регистрите от 15 години насам. Търговският регистър е може би най-голямата база данни в страната – към момента наближава 30 терабайта информация, Имотният регистър е около 10 терабайта. Това налага много сериозно преработване на информационната система на Търговския регистър, защото такъв обем информация, която продължава да расте непрекъснато, изисква друг подход на обработването, споделя директорът на агенцията Габриела Козарева пред “Капитал”.

Статистическите справки на сайта са разширени като съдържание, разрези и периоди време, но в обхвата на предоставяната информация няма промени, доколкото той е нормативно регламентиран.

Към Имотния регистър са добавени три нови електронни услуги, безплатни за потребителите: калкулатор за държавните такси, проверка на статус на заявление (чрез входящ номер) и проверка към коя от 113-те служби по вписвания е имотът (чрез идентификатор).

Удобство за потребителите носят и новите интеграции на системите на АВ с външни регистри. Връзката с НАП позволява при първоначална регистрация търговецът да поиска и регистрация по ДДС. А свързването с регистрите за местните данъци и такси позволява на агенцията автоматично да подава информация до съответните общини за всички сделки, станали на тяхна територия, което прави излишно подаването на декларации от гражданите – така вече се работи с около 250 от общо 265 общини в България.

Основният акцент обаче е по-високата сигурност. На първо място тя идва от по-високата техническа осигуреност – модерните информационни системи и от надграждането на софтуера. Съществено е, че системата на АВ вече ще работи само с поддържани от производителя версии на информационните системи, което гарантира непракъснатото им актуализиране и своевременно отстраняване на грешки. На следващо място по-високата сигурност идва от режима на достъпване.

В новия портал могат да влизат само регистрирани потребители и като физически лица. Юридическите лица, различните корпоративни структури, ще могат да ползват услугите на двата регистъра през своите служители.

Трите възможни начина за задължителната идентификация – чрез електронен подпис, ПИК (на НАП) или сертификат от Агенцията по вписванията, водят до конкретни физически лица. Това улеснява проследаването на действията им, ако бъде изискано от разследващите органи и се отнася за документите, свързани с лични данни и чувствителна информация – например сканирани документи, които служат за доказателство за вписаните обстоятелства. Не се прилага за справките, които са публични и безплатни – например общ статус на дружествата в Търговския регистър и обявени актове.

Когато представят копия на документи с лични данни, хората трябва да осигурят и копия, в които те са заличени.

Особеност на новия начин на работа също е, че заплащането на услуги, където се налага, ще става през ePay и вече няма да се приемат платежни нареждания.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email