ГЕРБ: Отменяме решението за Росенец, политически внушения го опорочиха

Да бъде оттеглено решението от месец април т.г., относно одобряване и изменение на ПУП на територията на лесопарк „Росенец”, предложиха в извънредна докладна записка № 08 – 00 10439 / 27.07.2020 г. председателят на Общински съвет – Бургас проф. Севдалина Турманова и председателите на постоянни комисии от ГЕРБ в местния парламент.

„През последните 10 години Община Бургас положи последователни усилия да осигури благоустрояването на лесопарк „Росенец“, където има над 40 почивни станции на различни предприятия. Бяха взети решения за стартирането на дълги процедури по придобиване на алейната мрежа, чрез промяна на ПУП-ове с цел кандидатстване по оперативни програми за обновяване на остарялата инфраструктура в целия парк. Решенията получиха подкрепа от Общински съвет Бургас, което даде възможност Община Бургас да започне изграждането на канализация и пречиствателни станции за решаването на дългогодишния екологичен проблем на цялата територия”, пишат общинските съветници и припомнят фактите:

  • Допреди няколко години Община Бургас не притежаваше собственост –  терени, алеи и улична мрежа.
  • Добилата скандална известност „улица“ е придобита от Община Бургас безвъзмездно едва през 2013 г. чрез отнемане на части от частни имоти. Още при придобиването става ясно, че въпросната улица не осигурява достъп до морския бряг. Тя обаче дава възможност Oбщина Бургас като собственик да претендира за отреждането на друг подходящ терен, на който да бъде изградена обществена улица и паркинг до брега. 

В документа съветниците обръщат внимание, че с решението на Общинския съвет от месец април тази година се даде възможност:

  1. Община Бургас да подаде проектно предложение пред ПУДООС за изграждане на обект: Водоснабдяване и канализация на Лесопарк „Росенец“ – „Изграждане на обслужваща инфраструктура в Рибарско селище “Ченгене скеле“, за решаване на дългогодишен екологичен проблем както на рибарите, така и на цялата местност „Росенец“.
  2. Да се осигури санитарно-охранителна зона по искане на „Лукойл Нефтохим Бургас“ на стратегически обект – нефтопристанище от значение за националната сигурност на Република България.
  3. Община Бургас да придобие безвъзмездно над 1000 кв. м. в повече от частни имоти. Това да даде възможност за изграждането на нова улица, с обществен паркинг, които да осигурят директен достъп до бреговата ивица. По този начин се избягва процедурата по отчуждаване и допълнително разходване на обществени средства.

„Въпреки изброените по-горе обществени ползи, бяха направени некоректни политически внушения, което доведе до изопачаване на истината и реалните мотиви за решенията на Общински съвет. С цел да се нагнети обществено недоволство и във вреда на обществения интерес, фактите се представяха превратно, лансираха се неверни твърдения, че общината се е разделила със своя собственост в полза на частни лица. Така се подмени истинския смисъл на взетите решения”, мотивират се вносителите на докладната записка. Те обръщат внимание, че бяха подадени няколко жалби в съда, по които са образувани две съдебни производства. Те правят невъзможно изпълнението на взетите решения – нито ще се осигури безвъзмездно финансиране чрез ПУДООС, нито санитарно-охранителна зона за националния обект.

В резултат на това се стигна до напрежение и разделение в обществото.

„Ние, като общински съветници смятаме, че нито един акт няма смисъл, ако той не получава безспорна обществена подкрепа, независимо от ползите, които ще донесе за обществото”, завършват общинските съветници от ГЕРБ.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email