В УНИВЕРСИТЕТА С ОПНОИР

Седем нови образователни програми ще бъдат въведени наесен в Бургаския свободен университет. Те ще се изпълняват по проект „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Две от магистърските програми са съвместни с Международното висше бизнес училище и Химикотехнологичния и металургичен университет По тях студентите ще получават знания за „Кръгова икономика“ и „Сигурност на стратегически инфраструктури и производства“.  Съдържанието ще е дигитално.

Самостоятелно ще функционира обучението по „Индустриални решения за Зелената сделка“, “Морско право и развитие на морските територии“, „Проектиране и управление на въздушни и морски дронове“, „Авиационен мениджмънт“, „Електронизация и комуникация за възобновяеми енергийни източници“. Специалностите са разработени в партньорство с бизнеса. Целта е развитието на млади учени и изследователи, които да покрият нуждите му във високотехнологичния сектор.

Продължителността на проекта е 23 месеца, като очакванията са специалностите да са устойчиви и да продължат и след приключването му.

Във връзка с обявените покани за набиране на проектни предложения по програма LIFE, на 29 юни, от 11:30 часа централноевропейско време ще се проведе хибриден информационен уебинар.

На портала на ЕК, раздел Funding & Tenders може да намерите информация за отворените покани за предложения LIFE 2022, както и допълнителни инструкции как да подадете своята кандидатура и да се консултирате с поканата за предложения.

Важна информация за потенциалните бенефициенти е, че на територията на всяка държава – членка на ЕС има създадено национално звено за контакт (НЗК),  което е отговорно за популяризирането и изпълнението на програма LIFE на национално ниво. Българското национално звено за контакт е ситуирано в Министерство на околната среда и водите, дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“, отдел „Международни програми и проекти“- гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22. НЗК се състои екип от експерти, които оказват съдействие и подкрепа на българските кандидати и бенефициенти по програма LIFE на всички етапи от подготовката, подаването и изпълнението на техните проекти.

За участие  в информационния ден по програмата е необходимо попълването предварително на формуляр за регистрация.

Анализите показват, че населението от селата и селските райони на страната намалява с най- бързи темпове,  а  хората са с най- малък достъп до услуги.

Ако имате идеи как да се подобри цифровата трансформация, прехода към нисковъглеродна и кръгова икономика в тези райони, както и за новите форми на връзки между градските и селските райони можете  да се включите в уебинара Smart Villages на 28 юни от 14 часа.

Интелигентните селища са общности в селските райони, които използват иновативни решения, за да подобрят своята устойчивост, надграждайки местните силни страни и възможности. Те разчитат на подхода на участие, за да разработят и реализират своя икономически, социални и/или екологични потенциал, по-специално чрез мобилизиране на решения, предлагани от цифровите технологии.

Smart Villages се възползват от сътрудничество и съюзи с други общности и участници в селските и градските райони.

Работен език – английски език

През изтеклата седмица в аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се проведе финал на Националния конкурс „Най-добър младежки стартъп за 2022 г.” Инициативата се организира от Фонда на фондовете и Стопанския факултет на Софийския университет, под патронажа на Министерството на иновациите и растежа.

Заключителното събитие по конкурса беше открито от министър Даниел Лорер, който поздрави участниците и отправи послание, че през предприемачество, икономиката – и още по-важно – бъдещето на България, могат да се променят, ако просто повярваме в това и повярваме в себе си.

Всички финалисти представиха идеи с добър потенциал за развитие и в условия на силна конкуренция най-много награди събраха класираните на първите три места отбори:

– Vodoraslo – пречистване на въздух в помещения с помощта на водорасли (Денис Иванов);

– Unboxd – приложение за търговия на дрехи втора употреба (Никол Пеева и Велислав Славев);

– Млад изобретател – образователна платформа, подпомагаща учениците, превръщайки ги в иноватори на бъдещето (Костадин Недев и Момчил Куртев).

Признание и специални награди от партньорите на конкурса получиха: Bean Bags for the Planet (BBP) – производство на барбарони от пречистени цигарени филтри (Кристияна Опрева и Иван Караджов) и Labsi – приложение за съхранение на лабораторни изследвания (Каролина Върбанова и Иван Иванов).

Всички финалисти получиха награди от партньорите на конкурса. Наградният фонд включваше възможности за дялови инвестиции, менторинг сесии, стажове, работни места, данъчни консултации, участия в академия, дипломи, книги, парични и поощрителни награди.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email