В Бургас бе открита най-модерната в страната анаеробна инсталация за преработка на разделно събрани биоразградими отпадъци

Анаеробната инсталация разполага с капацитет за преработка на 30 000 тона отпадъци годишно. След влизането ѝ в експлоатация това количество няма да се депонира в регионалната клетка и ще се предотврати нейното запълване. Регионалната клетка в момента се използва от 9 общини. Другата полза от инсталацията ще е намаляването на отделяния в атмосферата биогаз метан, който е парников. Тава ще окаже положително въздействие за опазването на околната среда. Инсталацията ще обслужва общините Бургас, Поморие и Несебър.

На откриването на съоръжението присъстваха кметът Димитър Николов, Галина Симеонова – ръководител на УО на ОПОС и ПОС 2021-2027 г. и главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“, г-жа Агнес Монфре – ръководител на отдел „България, Хърватия и Словения“ в Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на ЕК, зам.-кметът Весна Балтина, заместник-кметове на общините Поморие и Несебър, председателят на Общински съвет – Бургас Михаил Хаджиянев, народният представител Жечо Станков, представители на Европейската комисия, членове на Комитета за наблюдение на ОП „Околна среда 2021-2027“ г.

Димитър Николов заяви, че това е проектът, който Община Бургас най-трудно е реализирала заради КОВИД пандемията и войната в Украйна.

„Искам да благодаря на всички, които се заеха да изпълнят тази невъзможна задача. Екипите, които ръководеха и изпълняваха този проект, проявиха изключителна гъвкавост и търпение. Направихме всички възможни компромиси, за да не се пропилеят средствата на Европейския съюз. Това е първата в България инсталация, която работи на принципа на суха метанизация. Това е технологията с най-висока ефективност и най-щадяща към околната среда“, коментира кметът Димитър Николов при откриване на модерното съоръжение.

„Изграждането на инсталацията е само една част от системата, която Община Бургас разработва. Системата е цялостна, състои се от чисто нови контейнери и съответните моторни превозни средства, които ще обслужват тези контейнери. И най-важното – формирането на съзнание, че биоразградимите отпадъци следва да бъдат разделно събирани в мястото на тяхното генериране – в нашите домове и в офисите ни, в магазините и пазарите, които всеки ден посещаваме – това е първата стъпка, която всички трябва да направим, за да е успешен този проект“, заяви Галина Симеонова – ръководител на Управляващия орган на ОПОС и ПОС 2021-2027 г. и главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“.

„Поздравявам всички, които участваха в реализирането на този проект. Благодаря ви за усилията и за дългосрочния ви ангажимент не само за здравето и благоденствието на хората от региона, но и за това, че България е вече една стъпка по-близо до постигането на една по-умна и устойчива система за управление на отпадъците. Създаването на тази анаеробна инсталация е преход към една по-зелена Европа, към която сме поели ангажимент. Тази инвестиция напълно отговаря на политиката за отпадъците на Европейския съюз“, отбеляза Агнес Монфре – ръководител на отдел „България, Хърватия и Словения“ в Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.

Инсталацията разполага с едни от най-съвременните уреди и системи за извършването на процесите по преработка на отпадъците, като функционира на принципа на естествен процес, при който разграждането на отпадъците се извършва от специални бактерии при пълна липсата на кислород. Вследствие на този процес ще се получава компост и метан.

От полученият биогаз се очаква да бъде получавана около 5 млн. kWh/y (киловатчаса годишно) електрическа енергия.

Анаеробната инсталация за преработка на разделно събрани биоразградими отпадъци се изгражда по Проект №BG16M1OP002-2.004-0002, който се реализира по Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“, подкрепен от ЕФРР.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email