Възможности за финансиране – новини

ТЕМИТЕ В ПРЕДАВАНЕТО: Стартира проект по обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Регионална служба пожарна безопасност и защита на населението – Бургас;

– Община Бургас стартира разработването на План за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г.;

– Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ организира 3 онлайн събития за публично представяне и обсъждане на разработените до момента проекти по програмите – „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) и „Храни и/или основно материално подпомагане“ (2021-2027);

– Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа за малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19;

– Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и Министерство на туризма, като конкретен бенефициент, официално подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа за малки и средни предприятия от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от  COVID-19;

– ДФ „Земеделие“ ще започне изплащането по подмярка 21.1 Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1;

– Започна изграждането на новия общински туристически кораб.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email