Всички научни и образователни издания на Бургаския музей вече се намират на свободен достъп в интернет

Продължавайки своята мисия за публикуване на резултатите от научните изследвания на културно-историческото наследство на Бургаския регион, за да могат да се ползват от всеки и да изпълнят своята образователна и научна цел, Бургаският музей качи на интернет страницата си всички свои научни и образователни издания. В тях са представени разработки по отделни проблеми на археологията, историята, етнографията и природата на Бургаския край. Публикуваните онлайн издания са както периодични – като „Известията на Бургаския музей“, така и тематични, отнасящи се до определен дял от историческото познание. Те могат и да се изтеглят в PDF формат. На интернет страницата на музея на адреси: https://www.burgasmuseums.bg/bg/enc/izvestiya-narodniya-muzey-burgas-20, https://www.burgasmuseums.bg/bg/enc/godishni-nauchni-cheteniya-po-humanitaristika-25 и https://www.burgasmuseums.bg/bg/enc/materiali-otvoren-dostup-22 можете да намерите следните онлайн книги, сборници и периодични издания:

„Известия на Бургаския музей“ том I – VII. Тук могат да се намерят публикации за археологията, историята, етнографията и природата на Бургаския край и на град Бургас.

„Aquae Calidae“ Том I. Представени са резултатите от археологическите проучвания на Акве калиде в периода 2009 – 2020 г.

„По дрехите посрещат… Традиционни носии от фонда на Бургаския музей“ – Представя традиционни носии от фонда на Бургаския музей на различни етнографски групи – рупци, тронки, загорци и др.

„Икони от Бургаския музей“ – представена е в научен, каталожен вид Иконната колекция на Бургаския исторически музей.

„Проучване на нематериалното наследство на Ченгене скеле“ – това е издание, което само по себе си представлява история на Ченгене скеле и културното наследство на рибарската общност на Рибарското селище.

„Акве калиде – любимите бани на императори, царе и султани“ – В книгата в научно-популярен вид е представен най-прочутия още от древността археологически обект на град Бургас – Акве калиде. Изданието е триезично – на български, английски и турски език, и е публикувано в резултат от проект на Бургаския музей по програма „Трансгранично сътрудничество България – Турция“.

Национална среща „Добри практики: Съвременни форми за представяне и популяризиране на културното наследство. Предимства и недостатъци на музейните експозиции” 2 – 4 октомври 2019 г., гр. Бургас – Сборник с доклади, посветени на проблематиката на музейните експозиции – временни и постоянни, с автори музейни експерти от цялата страна.

Сборник с доклади от IV национална среща “Музеите и устойчивото развитие”, проведена на 3- 5 юни 2015 г. в Бургас.

„Обреден календар за моми и ергени: Помагало за учителя“ – издание, предназначено за учителите по история, с акцент традиционните носии от Бургаския край.

„Обреден календар за моми и ергени: Помагало за ученика“ – издание, предназначено за учениците, и посветено на традиционното етнографско културно наследство от Бургаския регион.

Сборникът с доклади „Българските бежанци в Бургас и региона 1878 – 1944 г.” – сборник със статии и изследвания по проблематиката на българските бежанци, с акцент на процесите от края на 19 – началото на 20 в., в които основен бежански център е град Бургас. Автори са експерти от Централен държавен архив, Държавен архив – Бургас, музейни експерти от Бургас и региона, специалисти от Института по Балканистика при БАН и др.

„Българските бежанци в нашата памет“ – каталог на изложба. Представени са етнографските костюми, мъжки и женски, на бежанци от Одринска Тракия, Мала Азия, Солунско и др., намерили своя нов дом в Бургас и региона.

„Бургаският укрепен пункт по време на Балканската война 1912 – 1913 г.“ – изключително ценно издание, представляващо военния дневник на Бургаското комендантство по време на Първата Балканска война, когато Бургас е център на за защитата на Черноморското крайбрежие. В него са описани град Бургас, болниците, батареите по Южното Черноморие, описано е откриването на торпедата, изстреляни срещу крайцера „Хамидие“, които морето е изхвърлило на Созополския плаж и много други любопитни факти за Бургас през този период.

Онлайн можете да намерите и сборниците с доклади по Годишните четения по хуманитаристика, както и сборник с доклади на конференция с природонаучна тематика.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email