Внимание, пчелари – ще третират с хербицид земеделски площи в землището на Бургас!

Община Бургас уведомява собствениците на пчелни семейства, че от 19.00 часа на 14.05.2020 г. до 08.00 часа на 17.05.2020 г., „И ЕС ДЖИ Бургас“ ЕООД ще извърши третиране с хербицид срещу многогодишни житни плевели в посеви със слънчоглед, находящи се в землището на гр. Бургас.

Предвидените за третиране площи са разположени, както следва:

– Местност „Келева нива“, зад сервиз „Ситроен“ и тенис кортовете, на площ 783 дка, на отстояние от гр. Бургас – 3 км. – дата на третиране 14.05.2020 г.; 

– Местност „Муската“, зад гробищата, на площ 853 дка, на отстояние от гр. Бургас-на 2 км. – дата на третиране 15 и 16.05.2020 г.; 

– Местност „Хаинлъка“, зад магазин „Метро“ и автокъщите, на площ 664 дка., на отстояние от гр. Бургас-1 км. – дата на третиране 17.05.2020 г.

Третирането ще се извърши с наземна техника, препарат „ЕКСПРЕС 50 СГ“ – хербицид с доза 4 гр./дка, карантинен срок 30 дни.

За организиране и провеждане на третирането отговаря Ивон Стоянова Чифлишка, тел. 0889514675.

На основание чл. 10 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, собствениците на пчелини са длъжни да предприемат мерки по опазването на пчелните семейства от отравяне. По преценка на собствениците мястото на пчелина може да бъде обозначено с бял флаг.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email