Включете се в разработването на стратегия за интелигентна трансформация на Бургас, като попълнете анкета

Ако имате идея за прилагането на модерни решения за развитието на градската среда, може да ги споделите в специална анкета, която е част от Стратегията за интелигентна трансформация на Бургас 2023 – 2030 година.

Проучването има за цел да събере и обобщи информация за степента на прилагане на интелигентни и дигитални решения за управление на процесите и инфраструктурата от значение за гражданите и бизнеса, да изследва нагласите и мнението на максимално широк кръг заинтересовани страни по отношение на приоритетите и визията за прилагане на модела „Интелигентен град“ за Бургас.

Анкетата ще откриете на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHgqczqjotG2CzuL50829xu2n6LdwguMpC7KjHQC6Xw0VYJQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

Настоящият въпросник е изготвен в изпълнение на договор с предмет: „Разработване на Стратегия за Smart City Бургас 2023 – 2030 г.“, сключен между Община Бургас и „Иновационни системи-Бургас“ ЕООД.

Благодарим Ви, че отделихте време за попълване на въпросника!

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email