Вижте условията за безплатно извозване на строителни и едрогабаритни отпадъци

Община Бургас, съвместно с „НЕЛСЕН ЧИСТОТА“, продължава да предоставя безплатна услуга за извозване на строителни и едрогабаритни отпадъци, генерирани при извършване на ремонти в дома.

Новата услуга има за цел градът да бъде по-чист и същевременно да се спестят пари от разчистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци край контейнерните площадки и междублоковите пространства. Тя се предоставя при следните изисквания:

Всеки притежател на строителни и едрогабаритни отпадъци е необходимо да подаде заявка за извозване на тел. 0893/337 909 056/844 820 – за дата, час и адрес.

Извозването се осъществява в интервала от 07.30 до 16.00 часа за дните от понеделник до петък /включително/.

Строителните отпадъци трябва да са поставени в чували.

Количеството на отпадъка не трябва да надвишава 3 куб. м.

Отпадъците се изнасят на място с осигурен достъп за специализирания автомобил не по-рано от деня за извозване.

За живущите в кварталите и съставните селища извозването се осъществява два пъти месечно.

При неспазване на някое от посочените горе правила, отпадъците няма да бъдат извозени и лицето, което ги е изхвърлило, ще бъде санкционирано.

При така създадените условия за безплатно извозване на строителни и едрогабаритни отпадъци, общинските екоинспектори ще засилят контрола и при констатиране на нарушения ще се налагат глоби в максимален размер.

Разделното събиране на отпадъци в специални мобилни центрове е една от най-търсените услуги, предлагани от Община Бургас.

В мобилните центрове могат да бъдат предавани почти всички видове отпадъци, които се генерират в едно домакинство – хартия, пластмаса, стъкло, метали, мазнини, електрическо и електронно оборудване, батерии, акумулатори, опасни битови отпадъци, излезли от употреба гуми, дрехи, лекарства с изтекъл срок. Това от своя страна ще предпазва природата от замърсяване с вредни и опасни вещества.

Новата услуга, която Община Бургас предоставя на своите граждани за разделно събиране на отпадъци се осъществява чрез 19 броя мобилни центрове на територията на града, на разположение на гражданите в дните от вторник до събота включително /почивни дни неделя и понеделник/ и работното време от 09:30 до 18:00 ч.

ж.к. “ Меден рудник“ срещу бл. 69;

ж.к. „Меден рудник“ срещу бл. 77;

ж.к. „Меден рудник“ пред тото пункта с/у м-н Лидъл;

ж.к. „Меден рудник“ срещу спортна площадка до бл. 449;

ж.к. „Меден рудник“ между бл. 84 и бл. 85;

ж.к. „Меден рудник“ до у-ще „Елин Пелин“;

ж.к. „Братя Миладинови“ зад бл. 56;

ж.к. „Братя Миладинови“ между у-ще „В. Априлов“ и бл. 117;

ж.к. „Лазур“ до бл. 41;

ж.к. „Лазур“ до бл. 1;

ж.к. „Зорница“ на гърба на спортна зала „Бойчо Брънзов“;

ж.к. „Зорница“ до подлеза срещу бл. 20;

ж.к. „Изгрев“ между бл. 66 и бл. 65;

ж.к.“ Изгрев“ срещу бл. 32;

ж.к. „Славейков“ между бл. 36 и бл. 37;

ж.к. „Славейков“ отстрани на бл. 14 до детска млечна кухня;

ЦГЧ зад хотел „Атаген“ и бл. 104, срещу защитено жилище;

ЗДГЧ, в края на ул. „Фердинандова“;

кв. „Сарафово“ кръстовище на ул. „Ангел Димитров“ и „Ремсова“.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email