Вижте екобюлетина за изминалата седмица

На територията на Община Бургас за периода 30 ноември – 6 декември са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система ОПСИС и 1 мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сероводород, въглероден оксид, озон, толуен, ксилен, фини прахови частици, бензен и стирен.  

По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители, както следва:

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово

на 04/12/ – 1.17 път /СДН/

на 05/12/ – 1.08 пъти /СДН/

АИС к-с „Меден Рудник“

на 30/11/ – 1.26 пъти /СДН/

АИС к-с „Славейков“

на 30/11/ – 1.05 пъти /СДН/

Мобилна станция за КАВ

ул. „Оборище“, в близост до кръстовище с ул. „Гурко“

на 04/12/ – 1.19 пъти /СДН/

на 05/12/ – 1.43 пъти /СДН/

на 06/12/ – 1.33 пъти /СДН/

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email