Важно съобщение до личните асистенти и кандидатите за лична помощ

Във връзка с противоепидемичните мерки в страната срещу разпространението на коронавируса ви уведомяваме, че за всички лични асистенти, които са от семейния кръг на ползвателя, се отлага приемането на ежемесечните отчетни доклади на място в офисите на общинска администрация, до прекратяване на обявеното извънредно положение.

При наложително отсъствие на личния асистент, временно пребиваване на друг адрес на ползвателя, или друга промяна в обстоятелствата, следва да се свържете със служителите на Дирекция „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на телефоните за връзка, с които разполагате, за да уговорите начина за подаване на съответния документ, оправдаващ отсъствието!

Личните асистенти, обгрижващи ползватели извън семейния си кръг, следва да се свържат със служителите на Дирекция „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, за да уговорят начин и време на представяне на отчетните доклади, с цел избягване струпването на хора.

НЯМА ДА ИМА ПРОМЯНА В НАЧИНА И СРОКОВЕТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЛИЧНИТЕ АСИСТЕНТИ!

* Съобщение до лицата с издадени направления за включване в механизма за лична помощ:

Заради обявеното в страната извънредно положение и предприетите мерки срещу разпространението на COVID-19, с оглед минимизиране риска от заразяване и опазването на вашето здраве и здравето на вашите близки, ВИ ПРИЗОВАВАМЕ да отложите подаването на документите за кандидатстване в Община Бургас до приключването на обявеното извънредно положение в страната, освен при крайна и неотложна необходимост от ползване на лична помощ.

Имайте предвид, че, съгласно законовите и процедурни срокове при изпълнението на Механизъм лична помощ, при подаване на заявленията на лицата в периода 20.03.2020 г. – 16.04.2020 г., трудовите договори на назначените лични асистенти ще влязат в сила от 01.05.2020 г., независимо кога е подадено конкретното заявление – в началото или в края на посочения период.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email