БЧК стартира раздаването на храни по програмата за материално подпомагане на най-нуждаещите се

За Област Бургас  опредоставянето на помощта ще бъде по график. Срокът обхваща периода 19 октомври – 30 ноември.

Правоимащи по програмата, включени от Агенцията за социално подпомагане, са следните целеви групи:

  Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г. и следващи изменения) за отоплителен сезон 2018/2019 г.;

  Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на  чл. 8, ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец 08.2020 г.;

  Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2019/2020 г.;

  Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 363,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) към месец 08.2020г.;

  Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД  към месец 08.2020 г.;

  Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към месец 08.2020 г., а по отношение на еднократните помощи – за периода от 01.01.2020 г. до 31.08.2020 г.;

  Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова подкрепа във връзка с COVID 19, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) въз основа на установено индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2020 г. до 31.08.2020 г.

Всеки правоимащ, включен в списъците от Агенцията за социално подпомагане, срещу документ за самоличност и подпис ще получи 22,71 кг от 16 вида хранителни продукти: 

пшенично брашно – 3 кг; ориз – 1 кг; спагети – 1,5 кг; леща – 1 кг; захар – 3 кг; олио – 3 литра; конфитюр – 0,500 кг; лютеница – 0,500 кг; зелен фасул консерва – 2,400 кг; домати белени – 1,600 кг; грах зелен – 1,600 кг; гювеч консерва – 1,600 кг; говеждо в собствен сос консерва – 0,300 кг; говежди кюфтета в бял сос консерва – 0,600 кг; пиле фрикасе консерва – 0,600 кг; консерва риба – 0,510 кг.

Местонахождение на пунктовете за раздаване на хранителни продукти по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА, ОПЕРАЦИЯ 2 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПАКЕТИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 2017 – 2019“
BG05FMOP001-2.003 ПЛНА 2019г. за Област Бургас

1 Община Бургас – гр.Бургас, ул.“Оборище“ №95 /социална трапезария на БЧК: от 13,00 часа до 17,00ч. всеки работен ден /без събота и неделя/, през периода: 19.10.2020г. – 30.11.2020г.

2 Община Айтос – гр.Айтос, ул.“Паркова“№52 /общината/: от 9,00ч. до 12,00ч. и от 14,00ч. до 17,00ч. през периода: 21.10.2020г. – 30.11.2020г.

3 Община Камено – гр.Камено, ул.“Митко Палаузов“№1 А /община/: от 9,00 до 12,00ч и от 13,00ч. до 17,00ч., през периода: 26.10.2020г. – 30.11.2020г.

4 Община Карнобат – гр.Карнобат, ул.“Граф Игнатиев“№2 /стола на Домашен социален патронаж/: от 9,00ч. до 12,00ч. и от 13,00ч. до 17,00ч., през периода: 26.10.2020г. – 30.11.2020г.

5 Община Малко Търново – гр.Малко Търново, ул.“Княз Борис“№52/офис на БЧК/ 9,00ч. до 12,00ч. и от 13,00ч. до 16,00ч., през периода: 11.11.2020г. – 30.11.2020г.

6 Община Несебър – с.Равда, ул.“Македония“ №2 /община/, през периода: 02.11.2020г. – 30.11.2020г.

7 Община Поморие – град Поморие, ул.“Смирна“ №15А и община Поморие – села: от 09,00 ч.до 12,00 ч. и от 13,00 до 17,00ч., през периода: 03.11.2020г. – 30.11.2020г.

8 Община Приморско – гр.Приморско, ул.“Ропотамо“№50 /административна сграда на Домашен социален патронаж/, от 09,00 ч. до 12,00ч. и от 13,00 до 17,00ч., през периода 16.11.-30.11.2020г.

9 Община Руен – с.Руен, ул.“Първи май“ №36 /община/, от 09,00ч. до 12,00ч. и от 13,00ч. до 17,00ч., през периода: 02.11.2020г. – 30.11.2020г.

10 Община Созопол – гр.Созопол, пл.“Черно море“№1 /сграда на общината/; с.Зидарово – Домашен социален патронаж: 09,00ч. до 12,00ч. и от 13,00ч. до 17,00ч., през периода: 12.11.2020г. – 30.11.2020г.

11 Община Средец гр.Средец, ул.“Васил Коларов“№28 /сграда на ОП БКС/ 09,00ч. до 12,00ч. и от 13,00ч. до 17,00ч., през периода: 09.11.2020г. – 30.11.2020г.

12 Община Сунгурларе – гр.Сунгурларе, ул.“Георги Димитров“ №46А /сграда на общината/ 09,00ч. до 12,00ч. и от 13,00ч. до 17,00ч., през периода: 09.11.2020г. – 30.11.2020г.

13 Община Царево – гр.Царево, ул.“Нептун“№1/ Детска млечна кухня/ 09,00ч. до 12,00ч. и от 13,00ч. до 17,00ч., през периода 13.11.2020г. – 30.11.2020г.

За справки: тел. 056/814905 БЧК-Бургас

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email