БУРГАС СЕ ВКЛЮЧВА В БИТКАТА СЪС ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА АТМОСФЕРАТА

От днес Община Бургас стартира прием на заявления за подмяна на старите печки на твърдо гориво с нови екоуреди.

 Подмяната ще се извърши безплатно по проект „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. „Долно Езерово“, гр. Бургас“. Процедурата е финансирана по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Поради големия интерес обхватът на проекта е разширен и в него, освен първоначално заложеният квартал „Долно Езерово“, вече могат да се включат и жители на комплекс „Меден рудник“ от зоните А, Б, В и Районния център.

За входиране на документи по процедурата, Община Бургас е обособила специален информационен център, в читалище „Просвета-1927“ в кв. Долно Езерово. В процес на откриване е и офис за прием на заявления в „Меден рудник“, за да се улесни кандидатстването за хората от комплекса.

На двете места всеки заинтересован ще може да получи информация, както и помощ по администриране на документите.

Проектът „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. „Долно Езерово“, дава възможност на всяко едно домакинство да кандидатства за подмяна на стария си отоплителен уред с нов по-модерен и по-безопасен за околната среда. Общият брой на уредите, които могат да бъдат заявени е 2280.

Изпълнението на мерките ще допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване емисиите на фини прахови частици с източник битово отопление на твърдо гориво за територията на цялата бургаска община.

Възстановена е връзката между езерото Вая и Черно море.

Работата по почистване на канала „Вая“ е в ход след спечелен проект на Областна администрация Бургас. Дейностите се финансират по процедура „Съвместни трансгранични инициативи за намаляване на отпадъци в Егейско и Черно море (Seas without waste)”, от Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014-2020 г. Партньори са Областна администрация Бургас и Областна администрация Енез, Турция.

Съоръжението, което години наред е наводнявало складове и пътища, днес е напълно почистено. Изграден е и прилежащ път – 261 м, който го прави достъпен за любителите на риболова и осигурява бъдещето почистване и обслужване.

С втория етап на почистване е възстановена връзката между канала и езерото. Това е важно за бургаските гребци, чиято база се намира на самия канал. Дълги години, поради голямото затлачване и растителността, гребците са нямали възможност да тренират на терен.

По време на почистването са премахнати 1900 куб.м тиня и битови отпадъци, стари бетонови фундаменти, които са образували допълнителен праг в средата на канала, а  от там и допълнително затлачване. Съоръжението вече има Акт 16.

Проектът е с продължителност 24 месеца и ще приключи през 2021 г. с инициативи по почистване и информационни кампании с екологична насоченост. 

В 22 зони в Бургас предстои да бъде извършена модернизация на уличното осветление. Подмяната ще бъде осъществена по проект, подкрепен от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. и програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“.

Нововъведенията ще бъдат поредна стъпка за Община Бургас в реализирането на политиката и за прилагане на мерки за енергийна ефективност.

С реализирането на проекта ще бъдат подменени общо 2623 осветителни тела. Реновирани ще бъдат табла за управление и стълбове в 22 зони, включващи главните пътни артерии на Бургас. Ще се инсталират 24 броя соларни LED осветители на пешеходни пътеки. Предстои извършването на частична актуализация на автоматична система за управление и контрол на уличното осветление по булевард „Демокрация“.

Внедряването на енерго спестяващото осветление ще допринесе за намаляване на вредните емисии въглероден диоксид. Ще се намали консумацията на енергия, което ще допринесе за спестяване на финансови ресурси. Ниският разход за електроенергия от друга страна ще повлияе и за подобряване качеството на въздуха. По-доброто осветление ще повиши безопасността на уличния трафик и сигурността на гражданите.

Подмяната на осветлението ще спомогне да бъдат спестени емисии на въглероден диоксид в размер на около 1400 tCO2/г.,  да бъде намалена консумация на енергия надвишаваща 1 100 000 kWh/г. и спестени финансови средства на стойност близо 200 000 лева годишно. По Норвежката програма предстои да се изгради ново улично осветление и в общините Поморие, Средец и Малко Търново.

Община Бургас подобрява условията за развитие на рибарството в района. С изпълнението на проект по процедура BG14MFOP001-4.062 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки ” от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Бургас – Камено“ ще бъдат осигурени необходимите съоръжения , с които ще се подобрят безопасността и условията на труд на местните рибари.

Предвидено е да бъдат доставени и монтирани фендери, които да поемат ударите на плавателните съдове в доковете и да предпазват от повреждане лодките, които ще акостират на кея в „Крайморие“; да бъде монтиран конзолен кран с товароподемност 10 тона за изваждане и спускане на вода на плавателните съдове, нова котвена система, модулни понтони и фингери, които да допринесат за увеличаване капацитета на домуващите плавателни съдове.

Наред със съоръженията за плавателните съдове ще се изгради и подходяща инфраструктура за отдих и почивка за работещите в сектора, както и зона за спорт и фитнес на открито. Проектът, финансиран  по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. , подкрепен от Европейския фонд за морско дело и рибарство, ще бъде с продължителност 18 месеца.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email