БУРГАС ПОСРЕЩА ТУРИСТИ С ОПТИМИЗИРАНА ТРАНСПОРТНА СХЕМА И АТРАКТИВНИ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ЕЛЕКТРОБУСИ

С финална пресконференция по проект BG16M1OP002-5.004-0003 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“, финансиран ” от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ общинския превозвач „Бургасбус“ ЕООД отчете пускането в експлоатация на общо 56-те броя нови електробуса.

В рамките на 6 месеца, транспортните средства бяха внедрявани поетапно в активната схема на градския транспорт.

Обновяването на обществения транспорт в Бургас стартира в края на 2021 г. и беше предшествано от съпътстващи дейности по монтаж и привеждане в експлоатационен режим на 56 бр. зарядни станции, предназначени да обслужват градските електрически превозни средства.

Инвестицията по модернизиране на обществения автопарк, освен значителния принос за намаляване на праховото и шумово замърсяване в градската среда, комфортното пътуване за гражданите и гостите на Бургас, е допринесло за намаляването на количеството вредни емисии по маршрутите на превозните средства, преминаващи през най-оживените градски зони и за спестяване на половина на финансовите разходи за зареждане, сравнено с цените на другите горива.

Агенция по заетостта започва да предлага свои административни услуги чрез Български пощи. Пилотната инициатива, разработена съвместно с Министерство на електронното управление, се изпълнява в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост. Тя включва предлагането на общо 39 безплатни административни услуги в клонове на Български пощи в сътрудничество с Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане, като 5 от тях са на Агенцията по заетостта.

Така клиентите на Агенция по заетостта ще имат безплатен достъп чрез клоновете на Български пощи до издаване на решения за прекратяване на регистрацията на търсещи работа лица; приемане на заявления и регистрация на търсещи работа лица; издаване на служебна бележка за удостоверяване на регистрация на търсещи работа лица; издаване на решения за възстановяване на регистрацията на търсещи работа лица, както и включване в обучение на възрастни.

Първите станции, които пилотно ще предлагат услугите, освен в София, са в малки населени места, в които пощите са едно от малкото останали лица на държавата. В Бургаска област една от първите шест пощенски станции включени в инициативата ще бъде тази в с. Маринка, област Бургас.

Изпълнението на проекта цели да подобри достъпа до административни услуги в малките населени места и ще създаде удобство, спестявайки на гражданите време и средства за пътуване. 

Информация за административните услуги, които гражданите могат да заявяват в рамките на пилотния проект е достъпна на официалния сайт на „Български пощи“. В 6-те пилотни пощенски станции също ще е налична информация за предлагането на новите административни услуги.

Експерти от Областен информационен център-Бургас взеха участие в международен семинар по проекти, осъществявани с финансовата подкрепа на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

В първия панел на събитието бяха отчетени реализираните мерки по проектите на общините Бургас, Поморие и Средец за модернизация и обновяване на уличното осветление. Ангажираните с реализацията на дейностите експерти представиха специфичните цели и постигнатите резултати от нововъведенията за намаляване на емисиите на въглероден диоксид и постигане на енергийни и финансови спестявания.

Във втората част на семинара беше отчетен напредъкът при внедряването на ВЕИ, посредством използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане в детска ясла № 3 в гр. Бургас и детска градина „Веселушко“ в гр. Поморие.

В събитието взеха участие представители на норвежкия партньор в проектите на Община Бургас „Модернизация на системата за уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас“ ДБФП № BGENERGY-2.001-0072-002 и „Внедряване на ВЕИ чрез изграждане на геотермална термо-помпена инсталация и реконструкция на отоплителна инсталация в детска ясла №3, гр. Бургас“, ДБФП №BGENERGY-1.002-0004-C02, Норск Енерджи. Участниците от Кралство Норвегия споделиха опита и добрите си практики в областта на системите за улично осветление, геотермална енергия, енергиен мениджмънт в общините и енергиен офис за консултиране на обществеността в областта на енергийната ефективност.

Наближава крайният срок за кандидатстване за тазгодишното издание на наградата на ЕС за жени иноватори.

Може да подадете своите кандидатури до 18 август.

С наградата за жени иноватори се отличават най-талантливите жени предприемачи, които са основали успешно дружество и са реализирали иновация на пазара. Наградите отдават признание на жените и за трансформирането на идеи в нови продукти или услуги в полза на европейските граждани. Тази година ще бъдат връчени:

– 6 награди на стойност 100 000 евро всяка

– Награда за изгряващ предприемач на стойност 50 000 евро, която се връчва за високи постижения на жени предприемачи на възраст до 35 години (включително)

За да научите повече за наградата на ЕС за жени иноватори, посетете страницата на Европейския съвет за иновации.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email