Бургаски ученици бяха обучени как да редуцират употребата на пластмаса в ежедневието и да пазят морето чисто

С полезни практики за опазване на морето чисто и редуцирането на употреба на пластмаса в ежедневието бяха запознати ученици от 5, 6, 9 и 10 клас и от няколко бургаски училища.

Обучението бе проведено от доц. д-р Светла Далакчиевa към Фондация „Шанс за децата и природата на България“ .

Фондация „Шанс за децата и природата на България“ е партньор на община Бургас по проект „Прилагане на мерки за намаляване на морските отпадъци в Бургаския залив“ на програма ООСКП, финансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021“ и проведе обучения на тема “Намаляване на морските отпадъци в Черно море“ в ОУ „Васил Априлов“, ОУ „Братя Миладинови“ и Търговска гимназия, гр. Бургас.

Учениците имаха възможност да научат кои са най-често срещаните типове отпадъци по нашето крайбрежие, колко дълъг е животът на един пластмасов отпадък и какъв период е необходим за пълното му разграждане.

Най- интересната и практическа част от обучението бяха представените конкретни стъпки за намаляване до минимум на употребата на пластмасата в ежедневието. Като полезни примери, които лесно могат да се приложат, бяха посочени използването многократни шишета за минерална вода или чанти за многократна употреба, замяната на пластмасовите сламки с картонени или метални, разделно изхвърляне на боклука, използване на стъклени, порцеланови и метални чаши и купи в домакинството, различни от пластмасови и др.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email