Бургаските университети ще участват в онлайн семинар на МОН за програма „Хоризонт Европа”

Министерството на образованието и науката, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и Бургаския свободен университет ще проведат онлайн семинар на тема “ Рамковата програма на ЕС „Хоризонт Европа“ – възможности за българската научна общност. Той ще започне от 14.00 ч. на 4 декември чрез Webex: https://bit.ly/33wogRP

Събитието ще бъде открито от ректорите на двата университета – проф. Галя Христозова – на БСУ, и проф. Магдалена Миткова – на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, както и от зам.-министъра на образованието и науката Карина Ангелиева.

Г-жа Ангелиева ще представи Рамковите програми на ЕС за научни изследвания и иновации – от „Хоризонт 2020“ към „Хоризонт Европа“ (2021 – 2027 г.). “ Разширяване на участието и разпространението на върхови постижения в „Хоризонт Европа““ е темата на Златина Карова, национален координатор на РП „Хоризонт 2020“.

Проф. Младен Савовот Института по математика и информатика към Българската академия на науките ще направи презентация по темата „Индивидуалните стипендии по програма „Мария Склодовска-Кюри“.

Зам.-ректорът на БУ „Проф. А. Златаров“ – проф. Сотир Сотиров,  ще говори за ролята на висшите училища в местните и регионални иновационни екосистеми – ЦВП УНИТе. Университетът е партньор по проекта „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТe)“. В него участват 5 български университета и целта му е до 2023 година да бъде изграден действащ център за върхови постижения (ЦВП УНИТе), като конкурентен и международно признат научно-изследователски комплекс, отговарящ на изискванията за модерна инфраструктура и високо ниво на научните изследвания в приоритетната област на ИСИС – Информатика и ИКТ. Центърът ще бъде от тип разпределена изследователска инфаструктура (РИИ).

За инструментите на Европейския иновационен съвет и комерсиализирането на резултатите от изследванията ще говори проф. Милен Балтов, зам.-ректор на БСУ.

„Хоризонт Европа“ е бъдещата рамкова програма на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите за периода 2021-2027 г. Това е водещата инициатива на ЕС за подкрепа на научните изследвания и иновациите – от концепцията до пазарната реализация – и допълва националното и регионалното финансиране.

„Хоризонт Европа“ е продължението на програмата „Хоризонт 2020“ на ЕС. 

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email