БУРГАЗЛИИ СЕ ВПУСКАТ В ПРИКЛЮЧЕНИЕТО ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ

С напредването на строително-монтажните дейности на рибарското селище, идва момента и за художественото оформление на пространството. Община Бургас подема инициатива, с която дава възможност на гражданите да допринесат за вида и духа на етнографския комплекс „Ченгене скеле“.

Търсят се предмети свързани с рибарския бит и занаяти:  дървени рибарски лодки, котви, гребла, мрежи, както и находки от морското дъно, изхвърлени от морето предмети и др. Експонатите ще бъдат аранжирани в три експозиционни къщички и външните пространства на обекта.

Изграждането на културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“ се осъществява по инициатива на Община Бургас посредством три неразривно свързани проекта , финансирани от ОП „Региони в растеж“ и Програмата за морско дело и рибарство.

Инвестициите по проекта са насочени към развитието и популяризирането на териториалната уникалност на селището и превръщането му в целогодишна туристическа дестинация с характерен облик и съхранено нематериално културно наследство, традиции и природа. За желаещите да се включат в инициативата повече информация ще предоставят от общинско предприятие „Туризъм“ – тел: 0882 004 124 или Go to Burgas в социалните мрежи.

Бюджетът на мярката „Запази ме“ се увеличава с над 24,6 млн. лв. Средствата са по механизма REACT EU , отпуснати чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. С увеличението общият бюджет на процедурата възлиза на повече от 74,6 млн. лв.

Средствата ще бъдат използвани за подкрепа на служители в предприятия, които директно са преустановили дейност след наложени противоепидемични мерки  срещу разпространението на COVID-19 .

До момента над 48 000 работници и служители са одобрени  за получаване на компенсация по процедурата. Очаква се с увеличението на бюджета броят им да достигне 50 000.

Вижте условията за кандидатстване в сайта на Агенцията по заетостта.

Стартира приемът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанстваот мярка 4 „Инвестиции в материални активиот Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Общият бюджет на процедурата по подмярката е 422 218 104 лв.

Минималният размер на помощта за един кандидат е 29 337 лв., а максималният  – до  2 933 700  лв.

Предимство се предоставя за проектни предложения, насочени към прецизно и екологосъобразно земеделие, проекти за напояване на селскостопански култури, отглеждани в земеделските стопанства.

В изпълнение на приоритетите на Министерство на земеделието, храните и горите, ще се подпомагат млади земеделски стопани, дейности, свързани с подобряване качеството на земеделски продукти, както и такива, осигуряващи възможност за производство на биологична продукция.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 23 юли 2021 г.

Творбите на четирима български автори са сред номинираните за Европейската награда за литература. Георги Бърдаров, Стефан Коспартов, Владислав Кацарски и Зорница Гъркова ще премерят сили с творци от 14 държави.

Европейската награда за литература стартира през 2009 г. и през общо 12-те издания оттогава биват наградени 135 автори. Инициативата поощрява едни от най-талантливите съвременни белетристи от цяла Европа, а в нейния обхват влизат 41 държави, които са част от програма „Творческа Европа“. По регламент всяка година една трета от тези страни участват в литературния конкурс.

Тазгодишните носители на Европейската награда за литература ще бъдат обявени на 18 май.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email