За информация на жителите на „Славейков”

В периода април - октомври 2012 г. по договор на НЕК - ЕАД е планирана значителна по обем реконструкция на открита разпределителна уредба 110 kV на подстанция "Славейков". Предвижда се цялостна подмяна на нейните строителни конструкции, съоръжения и съпътстващата инфраструктура, както и изграждане на ново изводно поле за кабелна електропроводна линия към бъдещата подстанция "Бургас - център".

Изпълнителят - Електроенергиен системен оператор ЕАД - предупреждава, че за времето на ремонтите са възможни смущения в електроснабдяването на консуматорите, захранвани от подстанция "Славейков", за които техните екипи имат готовност да реагират своевременно.

Съществуващите съоръжения в откритата разпределителна уредба на подстанция "Славейков" са износени, физически и морално остарели. Всичко това прави реконструкцията неотложна, казват още от компанията.

Източник: Пресцентър-Община Бургас