Природата е в опасност!

alt

Проблемът, свързан със замърсяването на заобикалящата ни природа, е един от най-актуалните и най-тревожните за нашето време. Замърсяването днес вече превишава нормалните граници. Все повече се говори за глобално затопляне, природни бедствия и вреди, които човек, съзнателно или не, оказва върху околната среда.

 

На всеки му се е случвало да изхвърли някоя и друга обелка, надявайки се, че някой ще я вдигне вместо нас. А уж сме много напреднала нация! Толкова ли е трудно да изхвърлим боклука си? За замърсяването на околната среда сме виновни само ние - хората. Преди години хората, живеещи покрай морето, са се радвали на чист пясък, чисто море, свежи растителност и въздух. А сега покрай морето се виждат основно хотели. Човекът безотговорно унищожава природата - чрез замърсяване, изсичане, палене на гори или застрояване. Всичко това се отразява на климата.

В 21-и век човечеството е поставено пред редица еколпогични проблеми,за които само то е виновно и само то може да разреши. От това зависи по-нататъшното му съществуване. Много усилия изисква това да започнем да ценим и опазваме околната среда,в която живеем! Природата е наша майка и ние не бихме могли да живеем без нея!