По-информативни етикети на храните за европейските потребители

altОт 13 декември 2014 г. новите правила на ЕС за етикетиране, приети от Комисията през 2011 г., гарантират на потребителите по-ясна, по-подробна и точна информация за съдържанието на хранителните продукти, с което ще им позволят да правят информиран избор за консумираните от тях храни. Витянис Андрюкайтис, европейският комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, заяви:

 

„От 13 декември 2014 г. европейските граждани ще видят резултатите от полаганите в продължение на години усилия за подобряване на правилата за етикетиране на храните. Ключовата информация за съдържанието вече ще се отбелязва по-ясно върху етикетите, а това ще помогне на хората да правят информиран избор за храните, които купуват. Благодарение на новите правила потребителите са поставени на първо място и получават по-ясна информация по начин, който не затруднява предприятията.“

Основни промени

Част от основните промени в правилата за етикетиране са изброени по-долу:

По-четливa информация (въвежда се минимален размер на шрифта за задължителната информация);

По-ясно и унифицирано представяне на алергените (напр. соя, ядки, глутен, лактоза) при предварително опакованите храни (видимо открояване от останалата информация чрез шрифт, стил и цвят на фона) в списъка на съставките;

Задължителна информация за алергените при храните, които не са предварително опаковани, включително в ресторанти и кафенета;

Изискване за представяне на определена информация за хранителната стойност на по-голямата част от предварително опакованите преработени храни;

Задължителна информация за произхода на прясното свинско, овче, козе и птиче месо;

Еднакви изисквания за етикетиране при пазаруване по интернет, от разстояние и от магазина;

Списък на специално създадените наноматериали в съответните съставки;

Конкретна информация за растителния произход на рафинираните масла и мазнини;

По-строги правила за предотвратяване на подвеждащи практики;

Посочване на съставката заместител при „имитациите“ на храни;

Ясно указване на „формовано месо“ или „формована риба“;

Ясно указване на размразените продукти.

Правилата за задължителното обозначаване на хранителната стойност върху етикетите на преработените храни ще се прилагат едва от 13 декември 2016 г.

Стопанските субекти от хранителната промишленост разполагат с три години, за да осигурят плавен преход към новия начин за етикетиране на предварително опакованите храни и на тези, които не са предварително опаковани. Освен това регламентът предвижда клауза за изчерпването на складовите наличности на храните, които са пуснати на пазара или етикетирани преди 13 декември 2014 г. (N.B. това не включва изчерпването на наличните етикети).   

Комисията работи заедно с предприятията, за да гарантира бъдещото правилно прилагане на новите изисквания. В момента се разработва и база данни за ЕС, която да улесни идентифицирането на всички правила за задължително етикетиране на равнище ЕС и на национално равнище. Това ще позволи на всички стопански субекти и МСП от хранителната промишленост да правят справки, използвайки лесно за употреба средство. Предвижда се работата по базата данни да продължи през 2015 г. 

Източник: Европейска комисия