Най-лесно и бързо данъците се декларират по електронен път, без електронен подпис

alt

В салоните за обслужване на клиенти на НАП предстои въвеждането на виртуални и физически ПОС терминали, които ще елиминират случаите на начисляване на стотинки лихва заради късно пристигнал превод. Плащането чрез ПОС терминалите

ще бъде безплатно. Това съобщи териториалният директор на НАП Бургас Татяна Кънчева на нарочна пресконференция по повод започналата данъчна кампания за деклариране на доходите и заплащането на дължимите данъци.От приходното ведомство препоръчаха физическите лица да подават годишните си данъчни декларации по електронен път, без електронен подпис. „Това е най-лесният, бърз и безпроблемен начин за деклариране на данъци. За целта е необходим персонален идентификационен код – ПИК, който се издава безплатно във всеки офис на НАП. Над 60 хиляди бургазлии вече притежават и се възползват от възможностите му“, заяви директорът на дирекция „Обслужване“ в ТД на НАП Бургас Сияна Димитрова.

Новите годишни данъчни декларации за облагане на доходите на физическите лица и за корпоративни данъци за 2017 г. са публикувани на сайта на НАП – www.nap.bg. Годишната данъчна декларация може да се получи и на място в салона за обслужване на клиенти на НАП Бургас. Срокът за подаването на  декларациите за облагане на доходите изтича на 30 април.

От тази година в ново приложение към годишната данъчна декларация могат доброволно да се декларират необлагаеми доходи, например от продажба на имущество, наследства или дарения.

Също нов момент е, че справката за изплатени доходи извън трудов договор ще се подава по-рано от досега, а именно – до 15 март, вместо до 30 април.

Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 януари 2018 г., физическите лица могат да ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв. Допълнително условие е и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне в срок до 31 януари 2018 г.

От приходното ведомство напомниха, че гражданите и фирмите могат веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, деклариран пред НАП с годишната данъчна декларация. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация, като срокът за подаването й и в двата случая е до 30 септември на текущата година.

Въвежда се и ново данъчно облекчение за безкасови плащания – то е в размер на 1% от дължимия за годината данък върху общата годишна данъчна основа, но не повече от 500 лева. Условието е 100% от паричните доходи да са получени по банков път и извършените безкасови плащания от лицето да са в размер на 80 или над 80% от доходите, подлежащи на облагане с данък върху годишната данъчна основа.

Физическите лица могат да декларират доходите си и чрез декларация с баркод, която може да се изтегли от интернет страницата на Агенцията – www.nap.bg. Подаването на декларация с баркод гарантира, че няма да се допуснат технически грешки, тъй като дължимият данък се изчислява автоматично.

На пресконференцията бе съобщено още, че от първи януари тази година се въвежда нов размер на минималния осигурителен доход - 510 лева, което променя и задължителната месечна здравна вноска за безработните. Тя става 20,40 лева.  От приходното ведомство апелираха да не се пропуска плащането на здравни вноски, тъй като възстановяването на здравния статус се извършва след заплащането на дължимите вноски за пет години назад. 

Тази година срокът за подаване на фирмените декларации изтича на 2 април, тъй като 31 март е в събота.  Освен това от НАП напомнят, че всички декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане, за които задължението за подаване възниква след 31.12.2017 г., се подават единствено по електронен път (чрез интернет с електронен подпис). От тази година отпада отстъпката за подаване по електронен път на годишната декларация за облагане с корпоративен данък. Отпадна и задължението за подаване на годишни данъчни декларации от юридически лица, които не са извършвали дейност през 2017 година.

 

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор или в сайта на НАП www.nap.bg.