Започват обществените обсъждания на проектобюджета на община Поморие за 2018 г.

altНа основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.17, ал.8 от НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Поморие, кметът на община Поморие Иван Алексиев кани жителите на общината, представители на бизнеса,

НПО и цялата общественост на обществените обсъждания на проектобюджета на Община Поморие за 2018 година. Обсъжданията започват на 08.01.2018 г. /понеделник/ и ще продължат до 12.01.2018 г. /петък/ включително и ще обхванат всички съставни селища в общината, като на всяко едно от тях ще присъства лично кметът и/или негов заместник.

Постъпилите от срещите предложения ще бъдат взети под внимание при изработване на окончателния проектобюджет.

Ето и пълния график за срещите:

alt