Ивелина Василева: Реалният ефект от инвестициите по оперативните програми е по-важен от цифрите

alt

Договорени са над половината от средствата по бюджетите на оперативните програми, а разплащането по тях е значително подобрено спрямо предходния период. Изпълнени и одобрени от Европейската комисия са всички предварителни условия, което беше важен тест и атестация за страната. Това отчете

бургаският депутат и зам.-председател на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в 44-то НС, Ивелина Василева по време на парламентарния контрол. Заедно с колегите ѝ от ПГ на ГЕРБ Галя Василева, Димитър Лазаров, Андриан Райков те отправиха въпрос към вицепремиера Томислав Дончев относно темповете на изпълнение на оперативните програми през настоящия програмен период.В отговор Дончев изнесе подробни данни, според които България се движи между пето и седмо място в ЕС, което е над средното ниво по усвояване на европейските фондове. Към края на април 2017 г. са договорени над 56% от общия бюджета на програмите, а изплатените надвишават 19%. Според него темповете на работа по оперативните програми за този период тепърва ще започнат да се ускоряват.

Вицепремиерът даде пример с ОП "Транспорт", от която сега са разплатени двойно повече средства, спрямо същия период на предходната програма, а договарянето достига 87 % при 37% през миналия период. По оперативните програми "Иновации и конкурентоспособност" са договорени 70%, а по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 68%, където има значително подобрение от предходния период със съответно 24% и 42%. При разплащането по ОПРЧР показателите също са подобрени. Сега то е 28% спрямо под 10% за миналия програмен период.

Според Ивелина Василева България вече притежава опита и административния капацитет за управление на европейските средства. „Изключително важно е да се фокусираме не толкова върху цифрите, важно е да се фокусираме върху ефекта от инвестициите и резултатите, и не на последно място да градим капацитет по отношение на програмирането и правенето на политики, подкрепени с европейско финансиране, особено в този период когато започваме подготовката за програмен период 2021-2027 г.“ – коментира още тя.

Справянето с реформите ще бъде предварителни условия за ползване на европейските средства след 2020 г., посочи в дупликата си Дончев. Според него България трябва да си поставя още по-високи цели, като освен определянето на секторите, най-тежкият въпрос ще е в кой сектор колко пари да отидат, както и определянето на адекватна формула за регионална дистрибуция на средствата. В момента съществува силно институционално местно и национално ниво, но се губи регионалният контекст. За осъществяване на подобни инвестиции ще бъде нужна административна структура с необходимия капацитет за това.