Профилактика срещу появата и разпространението на морбили в Бургаска област

altНедопускане появата и разпространението на морбили на територията на областта продължава да е приоритетна задача в дейността на инспекторите от отдел „Противоепидемичен контрол“, Дирекция „Надзор на заразните болести“ при Регионална здравна инспекция – Бургас. Изпълняват се конкретни мерки, разпоредени със Заповед на министъра на здравеопазването и с писмо на МЗ.

1. Изготвени и изпратени са писма до лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ с разпоредени допълнителни мерки:

- извършване на имунизация с комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола на всички деца от 13 месечна до 18 годишна възраст, за които няма данни за извършена имунизация или данни за преболедуване от морбили, като приоритетно да се извърши имунизация на децата до 5 годишна възраст, и реимунизация на деца от 12 годишна възраст.

- всички лица със съмнение за морбили (отговарящи на критериите за възможен или вероятен случай на морбили съгласно Наредба № 21/18.07.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести) да се хоспитализират задължително в инфекциозно отделение.

- клинични материали (урина и кръвен серум) за лабораторна диагностика на хоспитализираните случаи да се изпращат чрез Регионална здравна инспекция само в Националната референтна лаборатория „Морбили, паротит и рубеола" в НЦЗПБ гр. София.

- да се прегледа и актуализира плана на УМБАЛ-Бургас за разкриване на допълнителни легла за прием на болни от морбили при нужда при осигуряване на условия за спазване на необходимия противоепидемичен режим.

2. Инспекторите от отдел Противоепидемичен контрол при РЗИ-Бургас извършват обстойни проверки на документацията на общопрактикуващите лекари в областта за проверка на издадените Предписания за обхващане на неимунизираните пациенти на възраст от 13 месеца до 18 години с имунизация срещу морбили.

3. В имунизационен кабинет на РЗИ-Бургас се провеждат имунизации срещу морбили на деца без избран общопрактикуващ лекар от родителите.

4. Регионална здравна инспекция – Бургас организира извършването на съвместни проверки с Районна здравноосигурителна каса - Бургас на общопрактикуващите лекари в областта за изпълнението на Имунизационния календар на РБ.

5. РЗИ-Бургас е публикувала на интернет страницата си информация за: морбили - симптоми и протичане, начин на заразяване, усложнения, профилактика, имунитет и инструкция за събиране, съхранение и транспортиране до Националната референтна лаборатория „Морбили, паротит и рубеола" в НЦЗПБ на клинични материали за лабораторна диагностика на морбили и рубеола.

РЗИ призовава родителите да имунизират децата си своевременно. Извършените проверки показват, че имунизационния обхват не е достатъчен и има деца, за които заболяването все още е реален риск. От РЗИ напомнят, че предстои прилагането на административни мерки  съгласно Закон за здравето на родителите, отказващи да имунизират децата си.

Източник: РЗИ - Бургас